Meer over de energietransitie

De energietransitie is in volle gang. Dat moet ook wel. Volgens het Klimaatakkoord moet Nederland in 2050 zo goed als CO2-neutraal zijn. Bovendien draaien we de gaskraan in Groningen langzaam dicht en is het verstandig om daardoor niet afhankelijk te worden van andere regio’s in de wereld. Dat bereiken we door met overheden, energieleveranciers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers van het aardgas af te stappen en samen naar alternatieven te zoeken. Ennatuurlijk gelooft dat er een verantwoording ligt bij partijen zoals adviesbureaus en energieleveranciers om hun klanten goed te adviseren, en dan vooral over warmte. Want het aandeel van warmte in het energieverbruik bedraagt maar liefst 60 procent.

Rol van warmte

Warmte biedt om verschillende redenen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Op de eerste plaats gaat het om een duurzamere oplossing, bijvoorbeeld door het gebruik van restwarmte, aardwarmte of biomassa. Deze warmte kan ook nog eens collectief en relatief eenvoudig aangeboden worden aan veel afnemers. Vooral voor compacte bestaande woningbouw is warmte interessant. Bovendien kan een warmtenet in de toekomst steeds verder verduurzaamd worden. Bijvoorbeeld door de aansluiting op een of meer nog duurzamere warmtebronnen in de buurt. De investering moet daarbij in context geplaatst worden. Nu nog gasnetten aanleggen is een desinvestering. Bovendien verbeteren duurzamere alternatieven de waarde van het project.

Ennatuurlijk zoekt adviesbureaus met lef

Wilt u met uw opdrachtgevers vooroplopen in de overgang naar een aardgasvrije gebouwde omgeving? Neem dan contact op met ons. We helpen u graag verder met het in kaart brengen en vooral het realiseren van de mogelijkheden voor uw projecten.