Meer over de energietransitie

De energietransitie is in volle gang. Dat moet ook wel. Volgens het Klimaatakkoord moet Nederland in 2050 zo goed als CO2-neutraal zijn. Dat bereiken we door collectief van het aardgas af te stappen en samen naar alternatieven te zoeken. En daarvoor moeten overheid, energieleveranciers, organisaties en bedrijven samen stevige stappen zetten. Sterker nog, wij geloven dat er een verantwoording ligt bij partijen zoals adviesbureaus en energieleveranciers om hun klanten goed te adviseren, en dan vooral over warmte. Want het aandeel van warmte in energieverbruik bedraagt maar liefst 60 procent.

Rol van warmte

Warmte biedt om verschillende redenen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Op de eerste plaats gaat het om een duurzamere oplossing, bijvoorbeeld door het gebruik van restwarmte. Deze warmte kan ook nog eens collectief en relatief eenvoudig aangeboden worden aan veel afnemers. Vooral voor compacte bestaande woningbouw is warmte interessant. Bovendien kan een warmtenet in de toekomst steeds verder verduurzaamd worden. Bijvoorbeeld door de aansluiting op een nog duurzamere warmtebron. De investering moet daarbij in context geplaatst worden. Nu nog gasnetten aanleggen is een desinvestering. Bovendien verbeteren duurzamere alternatieven de waarde van het project.